Het woord ‘uitvaart’ kan bij verschillende personen andere beelden oproepen. Waar we vandaan komen, in welke samenleving we wonen, ons geloof en onze levenservaring zijn allemaal factoren die bepalen hoe een uitvaartdienst er uit kan zien. Ondanks de verschillen hebben de meeste uitvaarten echter veel met elkaar gemeen. In dit artikel leggen onze uitvaartprofessionals van Uitvaartverzorging Hengelo uit hoe een uitvaart er over het algemeen uit ziet.

Wat is een uitvaart?

Elke uitvaart heeft een begin, midden en een einde. De ceremonie biedt steun aan de levende deelnemers en geeft rouwenden een collectieve rouw-ervaring waarbij het leven van de overledene gevierd kan worden. Het is een sociale gebeurtenis die sociale banden aanhaalt, waar mensen steun bij elkaar vinden. Vanuit antroposofisch oogpunt is een uitvaart een overgangsritueel voor de overledene en alle andere betrokkenen. Deze overgang wordt door Uitvaartverzorging Hengelo op een herkenbare manier gemarkeerd als het begin van een rouwperiode, waarin men zich stap voor stap bewust wordt van een verandering van status van de overledene. De sociale status van de overledene verandert van een levend, bijdragend lid van de gemeenschap tot een herinnering.

Traditionele uitvaarten

Over het algemeen zien de meeste uitvaarten van Uitvaartverzorging Hengelo er zo uit:

1. Visitatie

Tijdens een visitatie komen de overlevenden hun respect aan de overledene betuigen door het lijk in de kist te bekijken en samen te zijn met de rouwende familieleden. De visitatie wordt ook wel een bezichtiging of wake genoemd en kan ieder willekeurig moment vóór de uitvaart plaatsvinden.

2. De dienst

De dienst vindt plaats in het uitvaartcentrum, de kerk of op de begraafplaats bij het graf van de overledene. Deze dienst kan zowel religieus of niet-religieus zijn. Vaak worden tijdens de dienst passages voorgelezen, wordt er een lofrede gehouden, gebeden of gezongen.

3. Begraven of cremeren

Wanneer er gekozen is om de overledene te begraven, volgt er een processie van het voertuig naar de begraafplaats. Op de begraafplaats zal vervolgens de dienst plaatsvinden en wordt de kist in het graf gelaten. Is er gekozen voor een crematie? Dan wordt de overledene gecremeerd in een kist in de crematieoven van het crematorium, na afloop van een uitvaartdienst of kerkdienst.

Heeft u nog meer vragen of wilt u meer informatie over uitvaartverzorging? Neemt u dan gerust contact op met onze medewerkers van Uitvaartverzorging Hengelo.